S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Doprava: Slovensko - objednávka priadze nad 800€ bez DPH zadarmo,objednávka bez priadze nad 100€ bez DPH zadarmo

Doprava: Česká republika - objednávka priadze nad 1000€ bez DPH zadarmo,objednávka bez priadze nad 300€ bez DPH zadarmo

Zobrazenie ceny: Bez prihlásenia sa zobrazujú ceny maloobchodné bez DPH


Obchodné podmienky
Vitajte vo svojom novom e-shope

 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Jakuš-Slovtega s.r.o.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Jakuš Branislav-Slovtega s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Jakuš-Slovtega s.r.o. ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Jakuš-Slovtega s.r.o.


s požiadavkou, aby jej Jakuš-Slovtega s.r.o.
zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu Jakuš-Slovtega s.r.o.

a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Jakuš-Slovtega s.r.o.
si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach Jakuš-Slovtega s.r.o.
b) e-mailom,
c) písomnou objednávkou,
d) osobne na adrese Jakuš-Slovtega s.r.o.


2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí Jakuš-Slovtega s.r.o.
počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Jakuš-Slovtega s.r.o.
sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky Jakuš-Slovtega s.r.o.
bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke Jakuš-Slovtega s.r.o.
, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Jakuš-Slovtega s.r.o.
kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Jakuš-Slovtega s.r.o.
zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok,Jakuš-Slovtega s.r.o.
je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou).

2.7 Jakuš-Slovtega s.r.o.
má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Jakuš-Slovtega s.r.o.
má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. CENY

3.1 Jakuš-Slovtega s.r.o.
sme platcom DPH - všetky ceny uvedené v katalógu sú  ceny bez DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu tovaru - spôsob doručenia a platby, aký si kupujúci vyberie. Jakuš-Slovtega s.r.o.

balné neúčtuje,ak je objednávka vyššia ako 450,-EUR bez DPH. 

3.3 Jakuš-Slovtega s.r.o.

si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.


4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet Jakuš-Slovtega s.r.o.


na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví Jakuš-Slovtega s.r.o.
proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet JJakuš-Slovtega s.r.o.
c) poštovou poukážkou na pošte,
d) v hotovosti na adrese Jakuš-Slovtega s.r.o.

4.2  Jakuš-Slovtega s.r.o.
si účtuje poplatok za dobierku vo výške 1,0€.

4.3 Jakuš-Slovtega s.r.o.
pri platbe prevodným príkazom z účtu, prípadne priamym vkladom na účet predajcu, alebo poštovou poukážkou sa Vaše náklady na doručenie znížia o hodnotu dobierky. Podrobné pokyny sú uvedené v časti Doručenie tovaru.

4.4 Platba je v EURO.

4.5 Daňový doklad (faktúru) posiela Jakuš-Slovtega s.r.o.
kupujúcemu spolu s tovarom.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach Jakuš-Slovtega s.r.o.
nepredstavuje aktuálny stav zásob.

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke Jakuš-Slovtega s.r.o.
pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade, bude sa musieť objednať z centrálneho skladu a dodacia lehota môže byť dlhšia až 40 dní. O dodacej lehote a termíne dodania bude Jakuš-Slovtega s.r.o.  kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok Jakuš-Slovtega s.r.o.
je do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade, že tovar je aktuálne na sklade. Maximálny čas na dodanie tovaru je 40 dní. Pokiaľ objednaný tovar nebude do 40 dní doručený, predávajúci vráti peniaze kupujúcemu na účet ,v celej výške zaplatenej faktúry.

5.3 Tovar, ktorý je na sklade Jakuš-Slovtega s.r.o.
, bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení o zaplatení faktúry.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.

6.2 Jakuš-Slovtega s.r.o.
zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou GLS v nasledový pracovný deň po splnení podmienok v bode Doručenie tovaru 5.3
b) osobný odber tovaru na adrese Jakuš-Slovtega s.r.o.

Pri objednávkach tovaru s hmotnosťou nad 1kg je cena za dopravu prekalkulovaná podľa hmotnosti a aktuálnych cien doručovateľských - kuriérskych služieb.

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom (kuriérom ) je tovar poistený v plnej výške a v prípade potreby prepravovaný s označením „Krehký“.

6.6 Spolu s tovarom dodá Jakuš-Slovtega s.r.o.
kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.

6.7 Za tovar zodpovedá Jakuš-Slovtega s.r.o.
až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.8 Jakuš-Slovtega s.r.o.
nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši Jakuš Branislav-Slovtega dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.9 Jakuš-Slovtega s.r.o.
nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.


7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE


7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Obchodným zákonníkom.

7.2 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté Jakuš-Slovtega s.r.o.
prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Jakuš-Slovtega s.r.o.
bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.V Hliníku nad Hronom dňa 01.12.2012

Obchodné podmienky

Tu je umiestnený text pre zvolenu sekcii.

NWRmMGJhZ