S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.Obchodné podmienky
Vitajte vo svojom novom e-shope

 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Jakuš Branislav-Slovtega
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Jakuš Branislav-Slovtega s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Jakuš Branislav-Slovtega ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Jakuš Branislav-Slovtega


s požiadavkou, aby jej Jakuš Branislav-Slovtega
zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu Jakuš Branislav-Slovtega

a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Jakuš Branislav-Slovtega
si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach Jakuš Branislav-Slovtega
b) e-mailom,
c) písomnou objednávkou,
d) osobne na adrese Jakuš Branislav-Slovtega


2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí Jakuš Branislav-Slovtega
počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Jakuš Branislav-Slovtega sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky Jakuš Branislav-Slovtega
bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke Jakuš Branislav-Slovtega
, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Jakuš Branislav-Slovtega kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Jakuš Branislav-Slovtega
zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok,Jakuš Branislav-Slovtega
je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou).

2.7 Jakuš Branislav-Slovtega
má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Jakuš Branislav-Slovtega
má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. CENY

3.1 Jakuš Branislav-Slovtega
sme platcom DPH - všetky ceny uvedené v katalógu sú  ceny bez DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu tovaru - spôsob doručenia a platby, aký si kupujúci vyberie. Jakuš Branislav-Slovtega

balné neúčtuje,ak je objednávka vyššia ako 150,-EUR bez DPH. 

3.3 Jakuš Branislav-Slovtega

si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.


4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet Jakuš Branislav-Slovtega


na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví Jakuš Branislav-Slovtega proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet Jakuš Branislav-Slovtega
c) poštovou poukážkou na pošte,
d) v hotovosti na adrese Jakuš Branislav-Slovtega

4.2 Jakuš Branislav-Slovtega
si účtuje poplatok za dobierku vo výške 4,90€ bez DPH.

4.3 Jakuš Branislav-Slovtega
pri platbe prevodným príkazom z účtu, prípadne priamym vkladom na účet predajcu, alebo poštovou poukážkou sa Vaše náklady na doručenie znížia o hodnotu dobierky. Podrobné pokyny sú uvedené v časti Doručenie tovaru.

4.4 Platba je v EURO.

4.5 Daňový doklad (faktúru) posiela Jakuš-Slovtega s.r.o.
kupujúcemu spolu s tovarom.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach Jakuš Branislav-Slovtega
predstavuje aktuálny stav zásob.

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke Jakuš Branislav-Slovtega
pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade, bude sa musieť dodať z centrálneho skladu a dodacia lehota môže byť do 72 hodín pracovných dní. O dodacej lehote a termíne dodania bude Jakuš Branislav-Slovtega kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok Jakuš Branislav-Slovtega je do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade, že tovar je aktuálne na sklade. Maximálny čas na dodanie tovaru je 10 dní. Pokiaľ objednaný tovar nebude do 10 dní doručený, predávajúci vráti peniaze kupujúcemu na účet ,v celej výške zaplatenej faktúry.

5.3 Tovar, ktorý je na sklade Jakuš Branislav-Slovtega
, bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení o zaplatení faktúry.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.

6.2 Jakuš Branislav-Slovtega
zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou v nasledový pracovný deň po splnení podmienok v bode Doručenie tovaru 5.3
b) osobný odber tovaru na adrese Jakuš Branislav-Slovtega
Pri objednávkach tovaru s hmotnosťou nad 1kg je cena za dopravu prekalkulovaná podľa hmotnosti a aktuálnych cien doručovateľských - kuriérskych služieb.

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom (kuriérom ) je tovar poistený v plnej výške a v prípade potreby prepravovaný s označením „Krehký“.

6.6 Spolu s tovarom dodá Jakuš Branislav-Slovtega
kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.

6.7 Za tovar zodpovedá Jakuš Branislav-Slovtega
až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.8 Jakuš Branislav-Slovtega
nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši Jakuš Branislav-Slovtega dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.9 Jakuš Branislav-Slovtega
nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.


7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE


7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Obchodným zákonníkom.

7.2 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté Jakuš Branislav-Slovtega
prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Jakuš Branislav-Slovtega bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.V Hliníku nad Hronom dňa 01.12.2012

Obchodné podmienky

Tu je umiestnený text pre zvolenu sekcii.

ODJkO